وبر و اسلام: با پانوشت های انتقادی و مقدمه ای بر جامعه شناسی ماکس وبر
25 بازدید
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
نقش: مترجم
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی